Gebruikers Login
E-mailadres:
Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

Nog geen account? Aanmelden!
 

Algemene Voorwaarden

Wet op vaste boekenpreis

Boeken NL Let op: In verband met de ‘Wet op de vaste boekenprijs’ mag geen cashback korting op  de aanschaf van Nederlands- of Friestalige boeken gegeven worden. Op anderstalige boeken is deze wet niet van toepassing.

Persoonsgegevens.
Digitalewinkelstraat.nl zal de gegevens van de Gebruiker uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Digitalewinkelstraat.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel en privacywetgeving in acht.  
Kortingen en transacties.
Alle kortingen en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s of percentages, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.  
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.  
Uitbetaling
 Het gespaarde saldo kan pas worden uitbetaald wanneer:  
  1. U heeft een betalingsverzoek bij ons ingediend.
  2. Er een minimum van 20 euro is gespaard.
  3. U heeft geldige persoons- , adres-, en rekeninggegevens ingevoerd.
  4. U account verkeerd in een goede staat.
Digitalewinkelstraat.nl zal correct aangevraagde uitbetaling proberen te voldoen in 30 dagen. Digitalewinkelstraat.nl geeft geen enkele garantie dat ook gebeurt. Bij vertraging dient u contact met ons op te nemen via ons contactformulier.  
Een vrijgegeven saldo kan alleen naar een Nederlandse bank- of girorekening overgemaakt worden.  
Het is niet mogelijk om een gedeelte van het gespaarde saldo te laten uitbetalen.  
De gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat alle gegevens juist zijn ingevuld op de website van Digitalewinkelstraat.nl. Voor eventuele fouten of schade is Digitalewinkelstraat.nl  niet aansprakelijk.  

 

1) Gebruiker: Natuurlijk of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Digitalewinkelstraat.nl, door middel van een aanmelding op Digitalewinkelstraat., tevens woonachtig of gevestigd in Nederland en beschikt over een Nederlands bankrekeningnummer.


2) Bezoeker: Eenieder die de website Digitalewinkelstraat.nl bezoekt of heeft bezocht.


3)Website: http://www.digitalewinkelstraat.nl/


4)Webwinkel: De winkel die op haar website producten en/of diensten aanbiedt en waar de Gebruiker met een link naartoe wordt geleid om voor Vergoedingen in aanmerking te komen.

5) Overeenkomst: Afspraak of contract tussen Digitalewinkelstraat en de Gebruiker, waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

6) Vergoedingen: Geldbedrag of percentage van een aankoopbedrag waarvoor een Gebruiker in aanmerking komt wanneer er, terwijl ingelogd bij http://www.digitalewinkelstraat.nl/ , een aankoop, abonnement of andere bestelling middels een transactie bij een Webwinkel wordt afgesloten.


7) Korting: Op de website van Digitalewinkelstraat.nl worden kortingen weergegeven die bij een transactie bij een Webwinkel van toepassing kunnen zijn. Deze kortingen verschillen per Webwinkel.

8) Transactie: Een transactie is een aankoop van of aanmelding voor een product of dienst bij een Webwinkel die uitgevoerd wordt door een Student op de website van de betreffende Webwinkel. Deze transactie wordt goedgekeurd wanneer de Webwinkel de status van de Transactie heeft goedgekeurd.


9) Account: De account is de persoonlijke omgeving van een Gebruiker waarop onder andere het Saldo bekeken kan worden en waar gegevens kunnen worden gewijzigd.


10) Saldo: Op de Saldo-pagina is te zien hoeveel Vergoedingen er tot op heden door de Gebruiker is verdiend. Het saldo is onderverdeeld in ‘goedgekeurd’, ‘onder beoordeling’ en ‘afgekeurd’. Ook is te zien hoeveel geld is uitbetaald.


11) Algemene Voorwaarden: Het geheel van bepalingen als hierna opgenomen.
m Website: www.digitalewinkelstraat.nl

Artikel 2 Hierop zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
1) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle acties die door bezoekers van de Website op de Website worden ondernomen. Hieronder valt de registratie, deelname aan aanbiedingen, reacties, overeenkomsten en transacties. Uitzonderingen worden schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.


2) Aanvullende Voorwaarden kunnen van toepassing zijn bij Webshops. Deze voorwaarden staan duidelijk vermeld bij de informatie over de betreffende Webshop.

Artikel 3 Inschrijving
1) Om in aanmerking te komen om Vergoedingen te ontvangen door gebruik te maken van Digitalewinkelstraat.nl dient een Gebruiker zichzelf te registreren op de Website. De inschrijving en het gebruik zijn volledig gratis. De Bezoeker dient het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door de registratie af te ronden verklaart de Bezoeker dit te hebben gedaan. Ook wordt hierdoor bevestigd dat de Bezoeker akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en overeenkomstig te handelen.


2) Een Account is persoonlijk. Het is niet toegestaan om een gebruikersnaam en wachtwoord aan derden te verstrekken. Een Account is niet overdraagbaar.


3) De Gebruiker moet de gebruikersnaam en wachtwoord van het Account geheim houden. Digitalewinkelstraat.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik en/of inbreuk van een Account en mag uitgaan van het feit dat een ingelogde Gebruiker ook daadwerkelijk de Gebruiker is. Heeft de Gebruiker het vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van een onbevoegd persoon, dan dient de Gebruiker Digitalewinkelstraat.nl hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Digitalewinkelstraat.nl heeft het recht maatregelen te nemen wanneer dergelijke gevallen zich voordoen.

Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden
1) Vergoedingen wordt aangeboden door Digitalewinkelstraat.nl en niet door de Webwinkel. De Gebruiker ontvang een geldbedrag van Digitalewinkelstraat.nl wanneer een Transactie is goedgekeurd door een Webwinkel. Deze Vergoedingen worden niet weergegeven op de website of tijdens het bestelproces van de Webwinkel. Vergoedingen wordten vertaald naar een geldbedrag en na een succesvolle Transactie bijgeschreven op het Account van de Gebruiker(te zien bij ‘Saldo’). Het Saldo is inclusief BTW. Vergoedingen vertegenwoordigt geen geldelijke waarde totdat de Webwinkel goedkeuring heeft gegeven en de status van de Vergoeding in het Account van de Gebruiker op ‘Goedgekeurd’ staat.


2) Om in aanmerking te komen voor Vergoedingen dient de Gebruiker de website van een Webwinkel te bezoeken via een link die wordt getoond op de website van Digitalewinkelstraat.nl. Zonder deze link is het niet mogelijk om Vergoedingen te verdienen. Daarnaast dient de Gebruiker ingelogd te zijn op het Account. Tijdens het bestelproces dient de Gebruiker de browser niet af te sluiten of naar een andere website te surfen, anders kan de Vergoeding niet geregistreerd worden door Digitalewinkelstraat.nl.


3) Digitalewinkelstraat.nl maakt voor de registratie van Vergoedingen gebruik van cookies. Blokkering of uitschakeling van cookies door de Gebruiker heeft tot gevolg dat Digitalewinkelstraat.nl de Vergoeding en Transactie niet kan registreren. De Vergoeding kan in zulke gevallen niet worden toegekend aan de Gebruiker. Meer over het gebruik van cookies staat vermeld in de Privacy Policy.


4) Om in aanmerking te komen voor Vergoedingen dient de Gebruiker een aankoop af te ronden. Dit betekent dat wanneer een aankoop geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd dan wel geretourneerd, de Vergoeding komt te vervallen. Dit wordt op de Saldopagina vermeld als ‘Afgekeurd’. Dit kan gebeuren voor- of nadat een uitbetaling is verwerkt.


5) Wanneer een Transactie is geregistreerd in de statistieken van Digitalewinkelstraat.nl, wordt binnen 48 uur de Vergoeding toegekend aan de Account van de Gebruiker. De status van de Vergoeding zal automatisch worden geregistreerd als zijnde ‘onder beoordeling’. De status van de Vergoeding wordt veranderd naar ‘goedgekeurd’ indien de Webwinkel heeft doorgegeven dat de aankoop is geslaagd. Hierop heeft Dig.nl geen enkele invloed.


6) De status van een Transactie wordt door de Winkel aan Digitalewinkelstraat.nl gerapporteerd. Digitalewinkelstraat.nl vertrouwt erop dat deze rapportage juist is. Een Gebruiker kan in het geval van een negatieve beoordeling door de Webwinkel geen aanspraak meer maken op de bij de Transactie geldende Vergoedingen. Een Gebruiker dient voldoende bewijs te overleggen aan Digitalewinkelstraat.nl indien de rapportages van de Webwinkel onjuist zijn.

7) Digitalewinkelstraat.nl krijgt een provisie van de Webwinkels die bij haar zijn aangesloten. Indien een Webwinkel deze provisie niet uitkeert en hiermee niet aan de betalingsverplichting voldoet, wordt er geen Saldo bijgeschreven op het Account van de Gebruiker.


8) Digitalewinkelstraat.nl geeft Gebruiker geen enkele garantie dat de Vergoedingen in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt (bijvoorbeeld kortingsacties van de Webwinkel zelf). Digitalewinkelstraat.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het afkeuren van een Transactie door een Webwinkel op basis hiervan noch voor enige schade hierdoor onstaan.


9) Daar waar de Vergoeding gebaseerd is op een munteenheid anders dan de Euro is deze onderhevig aan de wisselkoers op het moment dat de transactie door de Webwinkel is aangemerkt als 'goedgekeurd'.


10) Gebruiker onthoudt zich van het hinderen of schade toe te brengen aan overige Gebruikers en/of Webwinkels. Het is de Gebruiker verboden processen of programma’s op te starten waarvan Gebruiker redelijkerwijs kan vermoeden dat deze Digitalewinkelstraat.nl, andere Gebruikers of Webwinkels hindert of schade toebrengt. Digitalewinkelstraat.nl is in dit geval bevoegd om het Account van de Gebruiker aan te passen, te blokkeren en/of verwijderen. Hiermee komt ook eventueel Saldo te vervallen. In gevallen van schade kan Digitalewinkelstraat.nl juridische stappen ondernemen.

11) Saldo komt te vervallen en het Account van Gebruiker wordt afgesloten indien Digitalewinkelstraat.nl een vermoeden van fraude of misbruik heeft door de Gebruiker.


12) Digitalewinkelstraat.nl behoudt zich het recht een Digitalewinkelstraat.nlergoeding zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgaaf van redenen aan te passen of te verwijderen.


13) Gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Digitalewinkelstraat.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker.


14) Digitalewinkelstraat.nl is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor informatie op de Website van de bij Digitalewinkelstraat.nl aangesloten Webwinkels. Hieronder vallen ook fouten in prijzen op de Website van de Webwinkel.


15) Digitalewinkelstraat.nl is niet verantwoordelijk voor Transacties bij de Webwinkels. Dit heeft betrekking op alle product- en betalingsgerelateerde zaken. Het niet nakomen van levering, foutieve betalingsmethodes, etc. vallen niet onder de beoordeling van Digitalewinkelstraat.nl.
Mocht een Webwinkel zich schuldig maken aan foutieve praktijken, gelieve dit te melden aan Digitalewinkelstraat.nl.


16) Digitalewinkelstraat.nl geldt alleen voor Transacties die geheel online worden gedaan. Vergoedingen zijn niet van toepassing op telefonische aankopen of aankopen in fysieke winkels. Ook Transacties die gedeeltelijk bij Digitalewinkelstraat zijn voltooid, maar worden afgerond of aangepast op andere wijze, komen niet in aanmerking voor Vergoedingen.

Link Tip
ProbeerNu
 
Nieuwe Links
Bekijk alle links